Bestyrelsen

Dit barn går i en børnehave, der er tilknyttet Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem.*

Der er hvert år ved forældremødet valg til bestyrelsen, der har alle forældre med børn i institutionen mulighed for at stille op og dermed få indflydelse på børnehavens virke og udvikling.

I Børnehaven Østergade har bestyrelsen ansvaret for den overordnede ledelse af børnehaven.

Det betyder at bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen i forhold til børnehavens personale samt det overordnede økonomiske ansvar af institutionen.

Derudover har bestyrelsen beslutningskompetence vedr.:

· Fastlæggelse af institutionens formål og idégrundlag

· Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper

· Mål og handleplan for forældresamarbejdet

· Principper for anvendelse af budgettet

· Placering af den daglige åbningstid, indenfor rammerne af den ugentlige åbningstid

· Evt. beslutning om lukkedage

Følg med i bestyrelsen arbejder her på hjemmesiden, eller på opslagstavlen i børnehaven.

*Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem er paraplyorganisation for selvejende og private institutioner i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1937 og har gennem årerne stiftet mange institutioner, som i dag er selvejende eller private institutioner med egen bestyrelse. Landsforeningen blev stiftet i 1949 og har siden vokset sig til i dag at være Danmarks største paraplyorganisation, med 450 selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private institutioner tilknyttet.

Se mere information på www.frie.dk
 
 
 
Børnehuset Østergade