Traditioner / Bedsteforældredag

Bedsteforældredag

Hvert år afholder vi bedsteforældredag dagen før storbededag.

En tradition alle, store som små ser frem til.

Dagen starter med at bedsteforældrene vises ud på stuerne og bliver budt på kaffe og rundstykker. Nogle gang har børnene øvet et par sange eller et lille teater stykke, som de fremviser.

Forventnings glæden er boblende, og alle børn glæder sig til at vise deres børnehus frem til deres gæster. 

Efter kaffen bruger vi vores skønne omgivelser som et fællesrum, til madlavning og aktiviteter, og hyggeligt samvær.

Efter middagsmaden siger vi tak for i dag. Nogle af børnene tager med deres bedsteforældre hjem, og andre bliver og leger i Børnehuset.

 
 
Hvorfor er bedsteforældredagen vigtig?

Vi oplever at denne dag, er med til at understøtte børnenes sociale færdigheder, ved at kunne indgå i et fællesskab, også med ”ikke” kendt voksne.

Dagen giver mulighed for bedsteforældrene at få et indblik i barnebarnets hverdag i Børnehuset, samt at skabe et godt minde om en skøn dag i børnehuset.

Det understøtter samspil og tilknytning mellem børn og bedsteforældre, samt bedsteforældre og personale.   

Børnene føler stort ejerskab ved at træde ind i rolle som værter, og nyder at vise deres børnehus frem.

Børnene styrker det ´at tudede tro på sig selv, ved at optræde for bedsteforældrene ved sang eller teater stykke.
 
 
 
Det siger børnenes bedsteforældre om "Bedsteforældredag"
 
 -Det er dejligt at se børnehuset lokaliteter med sine børnebørn som rundviser.
 
- Det er dejligt at se jer personaler udstråle så stor positivitet og glæde, når I viser jeres hverdag med vores børnebørn
 
-Det er rart at have noget at snakke med sine børnebørn om efterfølgende.
 
-Generalt en fantastisk HYGGELIG DAG.
 
"Jeg syntes at det hele vejen igennem, var en fantastisk dag. Dejligt at møde så godt et personale, og at se børnene trives så godt sammen med jer, samt med hinanden. Det var skønt at se de dejlige omgivelser, de har at boltre sig på. En meget flot velkomst, samt gode måltider. Det var dejligt at se det sammenhold mellem bedsteforældre, børn og pædagoger. Helt igennem en fantastisk dag, med masser af oplevelser og indstryk"
 
"Det var en fin fin dag, med meget imødekommende personale. Jeg følte mig velkommen. Det er en god ide med bedsteforældredag og det var godt arrangeret. Børnehuset havde gjort sig umage. Det var en rigtig god oplevelse.
hilsen bedstefar"
 
"Det var rigtig hyggelig. Jeg blev godt modtaget, og der var fin forplejning med kaffe, rundstykker og mad over bål. Det er fint at kunne deltage i madlavningen, hvis man havde lyst. Det er hyggeligt at børnene viser rund og viser deres hverdag
hilsen farmor" 
.
 
Børnehuset Østergade