Traditioner / Bedsteforældredag

Bedsteforældredag

Hvert år afholder vi bedsteforældredag dagen før storbededag.

En tradition alle, store som små ser frem til.

Dagen starter med at bedsteforældrene vises ud på stuerne og bliver budt på kaffe og rundstykker. Nogle gang har børnene øvet et par sange eller et lille teater stykke, som de fremviser.

Forventnings glæden er boblende, og alle børn glæder sig til at vise deres børnehus frem til deres gæster. 

Efter kaffen bruger vi vores skønne omgivelser som et fællesrum, til madlavning og aktiviteter, og hyggeligt samvær.

Efter middagsmaden siger vi tak for i dag. Nogle af børnene tager med deres bedsteforældre hjem, og andre bliver og leger i Børnehuset.

 
 
Hvorfor er bedsteforældredagen vigtig?

Vi oplever at denne dag, er med til at understøtte børnenes sociale færdigheder, ved at kunne indgå i et fællesskab, også med ”ikke” kendt voksne.

Dagen giver mulighed for bedsteforældrene at få et indblik i barnebarnets hverdag i Børnehuset, samt at skabe et godt minde om en skøn dag i børnehuset.

Det understøtter samspil og tilknytning mellem børn og bedsteforældre, samt bedsteforældre og personale.   

Børnene føler stort ejerskab ved at træde ind i rolle som værter, og nyder at vise deres børnehus frem.

Børnene styrker det ´at tudede tro på sig selv, ved at optræde for bedsteforældrene ved sang eller teater stykke.
Børnehuset Østergade