Personale / Bestyrelsen
Ved Børnehusets årsmøde er der valg til bestyrelsen, her har alle forældre med børn i Børnehuset mulighed for at stille op og dermed få indflydelse på børnehusets virke og udvikling.

I Børnehuset Østergade har bestyrelsen ansvaret for den overordnede ledelse.

Det betyder at bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen i forhold til børnehusets ledelse samt det overordnede økonomiske ansvar af institutionen.

Derudover har bestyrelsen beslutningskompetence vedr.:

-Fastlæggelse af institutionens formål og idégrundlag

-Udmøntning af Børnehuset forskellige politikker

-Placering af den daglige åbningstid, indenfor driftsaftalen ved kommunenFølg med i bestyrelsen arbejder her på hjemmesiden, eller på famly

Bestyrelsen

Mette Holst
Formand
Claus Søndergaard
Kassere 
Ann Pedersen 
 Jonas Korsgaard  Julie Schøler  Mike Rolighed
   
 Helle Overgaard 
Personale repræsentant
   
Børnehuset Østergade