Personale / Bestyrelsen
Ved Børnehusets årsmøde er der valg til bestyrelsen, her har alle forældre med børn i Børnehuset mulighed for at stille op og dermed få indflydelse på børnehusets virke og udvikling.

I Børnehuset Østergade har bestyrelsen ansvaret for den overordnede ledelse.

Det betyder at bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen i forhold til børnehusets ledelse samt det overordnede økonomiske ansvar af institutionen.

Derudover har bestyrelsen beslutningskompetence vedr.:

-Fastlæggelse af institutionens formål og idégrundlag

-Udmøntning af Børnehuset forskellige politikker

-Placering af den daglige åbningstid, indenfor driftsaftalen ved kommunenFølg med i bestyrelsen arbejder her på hjemmesiden, eller på famly

Bestyrelsen

 
Mette Holst
Formand
Claus Søndergaard
Kassere 
 Mike Rolighed
 Jonas Korsgaard  Julie Schøler  Dorthe Christensen
   
 Jonas Hald
  Helle Overgaard
Personale repræsentant
 
Børnehuset Østergade